Duizend deelnemers aan WhatsApp buurtpreventie Harlingen

HARLINGEN - De duizendste deelnemer van de WhatsApp-buurtpreventie is een feit. Mevrouw G. Neijsen heeft de teller op dit ronde getal gebracht.

Maandag heeft de gemeente haar een bos bloemen overhandigd. Zij nam ze symbolisch in ontvangst voor de grote groep vrijwilligers en coördinaten die sinds 2013 een bijdrage leveren aan de veiligheid in de wijken.

In de gemeente Harlingen zijn achttien WhatsApp-groepen actief. Vijf van deze groepen surveilleren daarnaast in hun eigen wijken.

Tijdens de surveillance letten buurtbewoners op onveilige situaties rond woningen en in de wijk. Zo komen de WhatsApp-groepen bijvoorbeeld in actie bij opvallend gedrag van personen of verdachte situaties in de wijk.

Naast een veilig gevoel dragen deze buurtbewoners ook bij aan het gevoel van saamhorigheid. Mensen leren elkaar en de wijk namelijk steeds beter kennen.

Voortgang

De gemeente Harlingen ziet een afname in het aantal inbraken in de wijken. Toch worden er nog steeds groepen opgericht.

Momenteel proberen de coördinatoren, gemeente Harlingen en de politie nog eens vier wijken te betrekken bij deze vorm van buurtpreventie. Het doel is om uiteindelijk alle wijken te betrekken bij deze vorm van buurtpreventie.