Nabij besturen in de praktijk: De raad aan zet

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. Wij willen graag elke week een raadslid aan u voorstellen. Deze week: Gea Iedema-Zondervan van FNP Waadhoeke.

1. Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf.

Voor wie mij niet kennen, ik ben opgegroeid in een arbeidersgezin in het westen van Franeker, jongste dochter uit een gezin van vier. Mijn vader was werkzaam als voorman fabrieksarbeider bij de suikerfabriek in Franeker.

Zelf ging ik na de Mavo (AMS) direct aan het werk bij een plaatselijke uitgever. Op jonge leeftijd getrouwd met Sikke, ‘mijn maatje voor het leven’. Ik hoop dat we samen nog lang mogen genieten van onze twee unieke kinderen, intussen jongvolwassenen.

Ik heb tijdens mijn werkzame leven wel verder geleerd. In 1998 een MBO-studie, en in 2009 een HBO-studie Toegepaste Bedrijfskunde (cum laude) afgerond. Naast raadslid ben ik sinds 2011 zelfstandig ondernemer van GJIZ, sociale media support in Franeker en gevestigd in kantoorverzamelgebouw de Metro.

Verder ben ik op dit moment nog voorzitter van Stichting Present Noordwest Friesland en bestuurslid van de Commerciële Club Noordwest Friesland. Daarnaast help ik het “Genoatskap foor it behoud fan it Franekers” met het realiseren van een Franeker woordenboek.

Eigenlijk ben ik mijn hele leven al actief als het gaat om vrijwilligerswerk. Zo heb ik mij ingezet voor het Longfonds, de PKN (jongerenwerk), volleybalverenigingen, Humanitas Rouwbegeleiding, scholen, buurtverenigingen enz.

Om te ontspannen zing ik bij Popkoor No Limits. “Zingen bevrijdt” zei mijn moeder altijd al. Ze had gelijk. Het is heerlijk om wekelijks te oefenen met anderen en leuk om af en toe een optreden mee te maken.

2. Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

(Franekers) In alles wat ik doën loof ik dat ik in ferbiner weze kin tussen inwoaners, gemeentebestuer en amtenaren. As raadslid fyn ik dat dat myn taak is, ik bin der ommers foar de inwoaners. Ik wil benaderbaar weze en lústere naar elkeneen (naar de argumenten foar en teugen). Dêrna stel ik fragen an allerlei meensen in of by de gemeente wêrfan ik dink dat se kennis hewwe over ut onderwerp. Ik nim de tiid en wil dy ok nimme om my un goëd beeld te fòrmen fan de situasy en su tòt un mening òf goëd beslút te kommen. Fansels kin ik ut nyt elkeneen naar ut sin doën, mar ik ferteugenwoardig wel elkeneen. Ik hoop dat ik yn myn ròl as raadslid an ut Wy-binne-Wâdhoeke-gefoël bijdrage kin. Dat idereen der toe doët.

Ferders su ik graag in Wâdhoekeferbân ok insteke wille om te kommen tòt un Kynderraad, naast de Jongerenraad en un Kynderburgemeester. Ik wil kynders graag un stem geve. Se kike en dinke anders, soms ok wat makluker. Se sêge ok faak wat se dinke. Ik hoop dat ok dit inisjatyf met de tiid raadsbreed omarmd wurdt, en dragen wurde kin deur de gemeente en ambtenaren.

3. De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

(Frysk) Prachtich fansels, dat mei dúdlik wêze. De gemeente Waadhoeke is der foar de minsken - en net oarsom. Fansels is it ek in útdaging al dy feroarings, en ‘spannend’ dy bestjoerlike fernijing. Mar oer it algemien wurd ik der wol bliid fan. Yn novimber 2016 ha ik dêrom ek meidien oan de Fryske Doarpetop en letter mei in groep minsken in dream útwurke oer hoe je mei ynwenners, ambtners en polityk in fisy meitsje foar de eigen omjouwing. Yn Nijeholptpea hawwe se dit no tapast. De FNP stiet al sûnt 1962 in steatsstruktuer foar dy't minsken en lokale mienskippen it foech en de middels jout om de eigen libbensromte safolle mooglik sels stal te jaan. Regelje wat lokaal is op lokaal nivo, wat regionaal is op provinsjaal nivo en wat dêr boppe-út giet op heger nivo. In demokrasy fan ûnderop. Wy binne Waadhoeke; dus litte we it mei-inoar dwaan; foar en mei de ynwenners.

4. Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

(Bildts) 't Welwezen fan elkeneen, met begryp en respekt fan weerskanten. Metnander ferantwoordlikhyd nimme en bouwe an 'n gemeenskapsgefoel werbij at gyneen an de kant komme mot te staan. Rúmte foor nij belaid en inisjativen en dat jongeren hur plak en werk fine in Waddenhoek. Oog houwe foor wie't ik dut werk doen mâg en foor de meertalighyd, kultuur en 't 'aigene’.

5. Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

Iets moois en groots wat me is overkomen is toch wel dat ik tijdens mijn HBO-studie aan Stenden hogeschool (2006-2009) een onderscheiding heb gekregen: de Trim Tab Award. Ik kreeg deze uit handen van managementgoeroe Stephen R. Covey, de auteur van het boek “7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap”.

De Trim Tab (trimvlak) is het een klein roertje in het grote roer van bijvoorbeeld een containerschip. Als dit schip van koers wil veranderen dan is het niet mogelijk om zomaar aan het roer te draaien. Door het mini-roertje te bewegen, nemen de krachten van het water af op het grote roer, en kan je het daarna wel in beweging zetten. Ik kreeg deze prijs als student omdat ik volgens Stenden Hogeschool een persoon ben die initiatief neemt, anderen stimuleert, verantwoordelijkheid neemt (binnen de ruimte die ik heb) successen deel met anderen en werk aan win-win oplossingen.

Kunt u zich voorstellen dat ik destijds compleet overdonderd was en alleen maar “Thank you” kon zeggen op het podium, toen ik de prijs in ontvangst nam? Het is me dus overkomen... maar wat heeft het me bewust gemaakt van mijn talenten en hoe ik die kan inzetten. Daarnaast helpt de onderscheiding me in minder makkelijke tijden en als ik me afvraag waarom en waarvoor ik doe wat ik doe...

“Lear fan juster, dream fan moarn, mar libje hjoed” is één van mijn lijfspreuken. Uit ervaring weet ik dat het leven hier op aarde kort kan zijn. Mijn vader is overleden op de leeftijd die ik nu heb. Misschien is dat wel de reden dat ik zoveel dingen doe, want wie weet hoeveel tijd ik nog heb...