Anker en Anker’s ‘wylde’ kaatspartij in Minnertsga

MINNERTSGA - Op het kaatsveld van KV Minnertsga wordt zaterdag 7 juli de Anker & Anker’s ‘wylde’ kaatspartij gehouden. Deelname staat open voor iedereen ouder dan 16 jaar. Opgaven kan tot en met 5 juli via reinsfaber@hotmail.com.

Het betreft een vrije formatiepartij. Er wordt gekaatst met de zachte bal.