Forse daling aantal uitkeringen in Waadhoeke

Het aantal WW-uitkeringen in Friesland neemt in mei fors af. Door het seizoen is er meer werk in uitzendbedrijven, landbouw, bouw en horeca. Ook ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen ruim een kwart lager. Waadhoeke vormt geen uitzondering in dat beeld. Ten opzichte van april daalde het aantal mensen met een uitkering met 8,8 procent. Vergeleken met vorig jaar is de daling echter veel groter: maar liefst 27,7 procent.

Eind mei telde Friesland 12.326 WW-uitkeringen. Dat is 3,7% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in mei af met 926 uitkeringen (-7,0%). Dit heeft te maken met het seizoen, waardoor de WW daalt vanuit de uitzendsector, landbouw, bouw en horeca. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 25,7% (4.263) minder WW-uitkeringen.

Landelijk

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind mei uit op 300.940. Dat is 3,3% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 314.271. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 4,2% (-13.331). Alle provincies laten in mei een daling van het WW-bestand zien. De sterkste daling ten opzichte van vorige maand hebben Drenthe (-8,2%) en Friesland (-7,0%).