Onderscheiding voor betrokken Lia Kolk-Hoeben

FRANEKER - Lia Kolk-Hoeben (64) uit Franeker is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Waadhoeke. De uitreiking vond plaats bij de start van het wedstrijdzeilseizoen op het Starteiland van het Sneekermeer.

Kolk-Hoeben draagt de watersport in Friesland een warm hart toedraagt. Vanaf 2000 is zij betrokken bij verschillende verenigingen die een link hebben met de watersport. Vanaf 2005 is ze als bestuurslid betrokken bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Ze bestiert het trainingscentrum De Roerkoning, draait diensten achter het buffet. Ook is ze commissaris van het jeugdzeilen en secretaris van de Schuttevaerrace.

Sinds 2004 is ze nauw betrokken bij de Commissie wedstrijdzeilen van District Noord van het Watersportverbond waar ze tien jaar voorzitter van is. Stichting De Marrekrite krijgt dankzij Kolk-Hoeben financiële steun door de wimpelactie die zij op touw heeft gezet. Wanneer mensen deze wimpel kopen, steunen zij de kosten die Marrekrite maakt voor het onderhoud van de aanlegplekken.

Daarnaast is Kolk-Hoeben betrokken geweest bij een jaarlijks zeilevenement Hart en Zeil, voor ongeveer vijftig hartpatiëntjes. Ze zorgde er onder andere voor dat de kinderen konden overnachten onder medische begeleiding.

Ze is voorzitter van Watersportvereniging De Meeuwen, voorzitter van de Friesche Elfstedenweek te water en voorzitter van Stichting Open Monumentendag in gemeente Waadhoeke.