Doetie Reitsma verlaat tussenschoolse opvang Berltsum

BERLTSUM - Jarenlang was ze vrijwilliger bij de tussenschoolse opvang (TSO) in Berltsum. Afgelopen week heeft Doetie Reitsma afscheid genomen.

Sinds eind jaren tachtig, begin jaren negentig, waren scholen wettelijk verantwoordelijk gesteld voor de opvang van leerlingen tussen de middag. Veel scholen vroegen vrijwilligers om dit werk op zich te nemen.

Doetie is destijds bij CBS de Fûgelsang betrokken geraakt met de coördinatie van en het mee-eten met de kinderen. Later schoven de leerlingen van OBS Lyts Libben ook aan.

Sinds de bouw van de nieuwe school in 2013 is deze opvang, in samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF), uitgegroeid tot een volwaardige TSO waarbij meerdere vrijwilligers in het team van Doetie kwamen.

Doetie werd vanwege haar jarenlange inzet in het zonnetje gezet door Jacolien Hoting, meewerkerd adjunct avn SKF, en teamleden van beide scholen.