Dronryp en Makkum maken favorietenrol waar

WOMMELS/HALLUM - De schooljongens en schoolmeisjes kaatsten zaterdag het Nederlands Kampioenschap. Bij de jongens was Dronryp de grote favoriet, bij de meisjes Makkum. Beide parturen slaagden erin de belofte waar te maken.

Voor Dronryp kaatsten Jorrit Nanninga, Rutger Kumbangsila en Rick Minnesma. Zij waren de verdiende winnaar, zij wonnen de finale van Berltsum met 5-3, 6-6. Voor Berltsum kaatsten Jelmer Stremler, Rink Rudmer Sterk en Edgar van Wigcheren.

Dronryp won vorig jaar ook. Toen maakte Rick Minnesma ook deel uit van het partuur. Derde prijzen waren er voor Exmorra (Sydo Dijkstra, Jarno Feenstra en Marten Leijenaar) en Niawier-Metslawier-Oosternijkerk met het duo Jelmer Torensma en Jan Bandstra.

Makkum

Bij de meisjes was Makkum de grote favoriet, vorig jaar wonnen Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink overtuigend, dit jaar herhaalden ze dat kunststukje.

In de finale werd met ruime cijfers gewonnen van Bolsward met Femke Folkerts, Rixt Blanke en Noa Elzinga: 1-5, 4-6.

In de halve finales werden Jirnsum en Reahus-Tirns verslagen zij gingen met een derde prijs naar huis. Voor Jirnsum kaatsten Senna Keulen, Janna Posthumus en Foke Jil Bakker en voor Reahus-Tirns Brecht Tamminga, Amarins Gerbrandy en Inez de Jong.

Tekst: Suwarda Vis