13de fontein in Menaam: Bakkertje Pies

Menaam - Harry, de polyester bakker staat al ruim twintig jaar voor de zaak van Johannes Huizenga in Menaam. Sinds zondag gaat hij als de dertiende, Friese fontein door het leven. En dat zorgt voor veel reacties en bekijks.

Met de fontein wil bakker Huizenga de aandacht op de dorpen en Menaam in het bijzonder vestigen. ,,Mei de Kulturele Haadstêd giet alle oandacht nei de stêden en lûke se alles út de doarpen wei. Dat moatte we net gebeure litte.’’

De fontein is misschien ook wel een steekje onder water naar Berltsum, het dorp dat ooit stadsrechten verkocht zou hebben en deze maar wat graag terug wil hebben. Het dorp heeft nu een eigen, mobiele fontein. De twaalfde. ,,Dêrom is dit de trettjende fontein.’’

Snedige teksten

Bakker Huizenga houdt van humor. Zijn dag is goed als klanten met een brede glimlach zijn zaak verlaten. Of binnenwandelen, want Harry’s ‘schoolbord’ is altijd voorzien van een snedige tekst. ,,In kertier serieus prate, dat is mear as genôch. Dan kin der wol wer even lake wurde. Je moatte wat lol yn it libben hawwe en dat moatte jo sels dwaan’’

Bakkertje Pies

Harry - in de volksmond inmiddels Bakkertje Pies - ‘plast’ van ‘s morgens half acht tot ‘s avonds negen uur in een klein vijvertje met visjes. Een klok op de vijverpomp zorgt daarvoor. De stroom komt van de pas geïnstalleerde zonnepanelen op de bakkerij. ,,Ik neam it in ‘natuurzuivere’ fontein.’’

,,Ik sei fan ‘e moarn tsjin myn frou: ik ha no echt it ferkearde berop. Eins soe ik no in stoel pakke moatte en de hiele dei nei Harry sitte te sjen. Want dat is prachtich. Safolle minsken dy’t der wille om hawwe, of mei him op de foto gean. Mei de tomme omheech, lykas Harry. Wat is der moaier as de minsken efke wille hawwe om soks.’’