Brief provinsje: binnenkort duidelijkheid over toekomst Kening State

FRANEKER - De provinsje Fryslân verwacht op korte termijn duidelijkheid over de toekomst van Kening State. De Blueprint Groep heeft een overnamebod uitgebracht, maar er lopen nog verkenningen naar andere gegadigden, zo blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan de Statenleden.

Het woon/zorgcomplex in het voormalige Groot Lankum, eigendom van ECR (European Care Residences) verkeert in zwaar weer door een lage bezettingsgraad. De Blueprint Groep zou een serieus overnamebod hebben gedaan voor het complex.

Rijksmonument

De provinsje Fryslân heeft in 2014 een lening verstrekt aan ECR van 2,5 miljoen euro om Groot Lankum te verbouwen tot een woonzorgcomplex. Met deze lening kwam de investering rond van de verbouwing van het grootste Rijksmonument in Friesland.

Er vinden op dit moment dus overnamegesprekken plaats. Daarbij wordt bekeken of de totale boedel overgenomen kan worden, of dat er sprake is van deelverkoop.

Financiers

De Blueprint Groep heeft een eerste - indicatief - overnamebod uitgebracht op Kening State. Dit bod moet volgens de provincie nog nader worden onderbouwd en ook moet nog met de financiers worden gesproken, waaronder de provincie Fryslan. Bij dat gesprek schuift ook gemeente Waadhoeke aan.

Het is nog de vraag of de provinsje Fryslân alle geld terug krijgt bij een verkoop. De lening is namelijk een tweede hypothecaire inschrijving op het pand en daarmee komt de provincie achter de hoofdfinancier de NIBCbank, die het eerste recht heeft.