Denen op werkbezoek in Berltsum en Oudebildtdyk

OUDEBILDTDIJK - In het kader van internationale uitwisseling van regio’s binnen het LEADER-project brengt een Deense delegatie van donderdag 28 juni tot en met zondag 1 juli een bezoek aan Friesland. De Denen bekijken vrijdagmiddag de beeldenroute Oudebildtdijk en de gewassenvelden.

Aan het eind van de middag wordt geborreld op de ‘pleats’ van Froukje de Jong en een potatoe-buffet. ‘s Avonds nemen ze plaats op de tribune voor de voorstelling Altyd Seumer op Zwarte Haan. Zaterdag staat een uitstapje naar Berltsum en Tzummarum op het programma.

Een delegatie uit zes Friese dorpen was vorig jaar in de regio rond Aarhus, in 2017 Culturele Hoofdstad van Europa. De Friezen werden geïnformeerd over het project Rethink the Village, over levendigheid en aantrekkingskracht van een plattelandsgebied rond de stad.

In het jaar van Leeuwarden-Fryslân 2018 is het tijd voor een tegenbezoek, waarbij onder meer getoond wordt wat er in Fryslân in het kader van Culturele Hoofdstad gebeurt in Noordoost- en Noordwest-Fryslân. Het bezoek wordt georganiseerd door Streekwurk van provincie Fryslân.