Werkgroep buigt zich over ontwerp Dreeslaantje

FRANEKER - Het veelbesproken Dreeslaantje komt donderdag 5 juli weer aan de orde in de raadsvergadering van Waadhoeke. B&W willen een werkgroep oprichten die zich samen met de gemeente buigt over een aangepast ontwerp voor het parkje naast het gemeentehuis.

Na alle commotie over de aangekondigde bomenkap in het historische laantje, heeft het College van B&W voor de aanpak van het gemeentepark aan de westzijde van het gemeentehuis pas op de plaats gemaakt. Voor de vakantie wil ze nog in gesprek met mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangekondigde bomenkap.

De volgende stap is het oprichten van een werkgroep, waarin behalve ambtenaren en architect Van der Laan, ook twee omwonenden, vier inwoners uit de stad en vier inwoners van buiten Franeker zitting hebben. In deze krant, maar ook op sites en in social media komt een oproep voor tien werkgroepleden. Als er meer aanmeldingen zijn, volgt een openbare loting.

De werkgroep zal in twee sessies moeten komen tot een nieuw ontwerp dat op een breed draagvlak kan rekenen. Nadat het nieuwe ontwerp is aangeboden aan de gemeenteraad en in overleg mogelijk op punten wordt aangepast, wordt het definitief vasgesteld en kan het worden uitgevoerd. Maar dan is het al 2019.