Academische tijden herleven tijdens Simmerjûncolleges in Franeker

FRANEKER - Zeven weken lang kunnen inwoners van Noordwest-Fryslân en toeristen interessante colleges volgen tijdens de Simmerjûncolleges in de Botniastins. Daarmere wordt de oude universiteitstraditie om ook voor breed publiek colleges te geven, nieuw leven ingeblazen. De eerste avond is op woendag 11 juli en begint om 20.30 uur.

Uiteenlopende onderwerpen

Ids Hellinga, directeur van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek, vertelt die avond over wat het Friese paard zo uniek maakt. Op 18 juli volgt Marjan Brouwer met een lezing over de ‘verkwanseling’ van de Friese Vrijheid, en de kwalijke rol hierin van Hessel van Martena, de bouwer van de stins waarin Museum Martena gevestigd is.

Verslaggever Geert van Tuinen houdt op 25 juli een lezing met als onderwerp “haalt het kaatsen 2053?” Op 8 augustus komt regisseur Steven de Jong in een Collegetour-achtige setting vertellen over zijn Friese films.

Smakelijke lezing

Maaike van Dijk geeft op 15 augustus een cursus Fries in 45 minuten. Op 22 augustus is er een hoofdrol voor het Friese landschap en of dit inderdaad zo uniek is. Dorine Haagsma vertelt erover.

De serie Simmerjûncolleges wordt op 29 augustus afgesloten met een lezing over de typisch Friese lekkernijen als sûkerbôle, dúmkes en oranjekoek. Rimmert de Jong, directeur van Koninklijke Steensma, een familiebedrijf uit Franeker, vertelt. Deze lezing wordt door een proeverij vergezeld, aangeboden door bakkerij Schaafsma uit Franeker.

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een of meer lezingen en zijn dan verzekerd van een plek. Opgave kan via info@academiefraneker.nl.