Vijf historische kerkgebouwen in Kerkenpad het Bildt

MINNERTSGA - Vijf kerken in Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Oudebildtzijl en Vrouwenparochie zijn dit jaar te bezichtigen tijdens Kerkenpad op het Bildt. De kerkgebouwen zijn veelal op zaterdagmiddag geopend.

Meinardskerk

De Meinardskerk van Minnertsga is ca 1200 gebouwd en kreeg in 1505 volgens het opschrift op de rode Bentheimer gevelsteen naast de ingang een toren met spits. Bij een blikseminslag in 1552 ging de spits verloren, de huidige bekroning stamt uit 1818. In de kerk is een expositie ingericht van het Bildts documentatiecentrum verzorgd door A. de Haan met als thema In en om de kerk, met onder meer aandacht voor de brand op 3 juni 1947. Keunstwurk zorgt voor kunst en er is een fietsroute. De kerk is van 7 juli t/m 8 september open van 13.30 tot 17.00

Groate kerk

De Groate kerk van St. Jacob is in 2010 gerestaureerd en al sinds jaren het begin van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Diverse onderdelen van de route worden belicht met foto’s, stempels, een labyrint naar een ontwerp van Jan Romkes van der Wal. Verder ook foto’s van Marty Slager: vissen op het Wad. De kerk is open van zaterdag 7 juli t/m 1 september, van 13.00 tot 16.00 uur.

Van Harenskerk

De Van Harenskerk in St.Annaparochie is in 1682 gebouwd als vervanger van de kerk waar Rembrandt van Rijn op 22 juni 1634 Saskia Uylenburgh huwde. De eenvoudige buitenkant verraad niet het rijk bewerkte eikenhouten interieur. De restauratie van 2016 heeft de kerk nog meer uitstraling gegeven. Vooral de grafzerken die nu deel uit maken van de vloer zijn het bezichtigen meer dan waard. Er is dit jaar geen expositie. De kerk is op zaterdag open van 13.00 tot 17.00 uur t/m 28 september.

Bordenakerk

De kerk van Vrouwenparochie heet sinds enkele jaren Bordenakerk, is in 1670 gebouwd en heeft net als de Van Harenskerk in St. Annaparochie nauwe banden gehad met de Bildtse grietman Willem van Haren. Kunstenares Sylvie Boersma opent op 7 juli haar expositie Fleurige Fauna. Onder de naam Sylver heeft zij een collectie dierenportretten gemaakt waarin het thema ‘kleur’ centraal staat. De kerk is alle zaterdagen van 7 juli tot en met 8 september open tussen 13.00 en 16.00 uur..

Julianakerk van Oudebildtzijl

De Julianakerk van Oudebildtzijl werd in 1830 gebouwd en is vanaf de weg niet als kerk te herkennen, tenminste als men het torentje wegdenkt dat in 1909 op de voormalige kosterwoning is gebouwd. Omdat de luidklok die op de school was aangebracht door de klokkenluidster van Oudebildtzijl kapot was geluid om haar blijdschap met de geboorte van prinses Juliana in 1909 te uiten, is toen met financiële steun van koningin Wilhelmina de luidklok in deze nieuwe toren geplaatst. Vanuit het naastgelegen bezoekerscentrum De Aerden Pleats is de gerestaureerde kerk te bezichtigen. Er is een expositie van Sytse Keizer en een vlindertuin. In de Aerden Pleats zijn dit jaar de attributen van de kleinste man van de wereld, Klaine Gerrit Keizer, - slechts 94 cm - te bekijken. De Aerden Pleats en de kerk zijn dagelijks (behalve dinsdags) geopend van 10.30 uur tot 16.30, ook op zon- en feestdagen.