Zinderende finale bij KNKB Schooljongens in Kimswerd

KIMSWERD - Kaatsvereniging De Helfrichs uit Kimswerd hield zondag de KNKB-wedstrijd voor Schooljongens A- en B-klasse.

Onderstaand verslag is door de kaastvereniging ingestuurd.

Feikje van der Duim stond garant voor de ‘mooiste kransen van Fryslân’ die de winnaars om de nek kregen gehangen. De finale in de B-klasse was een prachtige wedstrijd. Sjouke en Wesley pakten een 5-3 voorsprong, maar Niels en Thom knokten terug naar 5 eersten gelijk.

De laatste slag viel pas met alles aan de hang en een hele kleine kaats. De door Wesley diep opgeslagen bal werd uitgeslagen door Niels en Sjouke kon met een snoekduik voor de kaats keren.

Uitslag

A-Klasse (6 partuur)

1e prijs: Rick Minnesma (Dronrijp) en Jan -Thymen Eisma (Franeker)

2e prijs: Rutger Kumbangsila (Wjelsryp) en Johan Sipma (Lioessens)

B-Klasse (18 partuur)

Winnaarsronde

1e prijs: Sjouke Beimers (Bitgummole) en Wesley vd Vaart (Sint Jacobiparochie)

2e prijs: Niels de Boer (Spannum) en Thom Dijkstra (Bitgum)

3e prijs: Pieter den Breejen (Arum) en Jurre Reitsma (Exmorra)

Verliezersronde

1e prijs: Edwin de Vries (Hallum) en Marten Daaf Alkemade (Dronrijp)

2e prijs: Stefan Greidanus (Winsum) en Jens Kooistra (Raerd)

3e prijs: Johan Cnossen (Gauw) en Marten Algra (Lollum)

Foto’s: Kaatsvereniging De Helfrichs