‘Als gemeenteraad moeten wij vooral luisteren naar inwoners’

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Anita Mast van Gemeentebelangen

Vertel kort iets over jezelf.

Ik ben Anita Mast, raadslid voor Gemeentebelangen in de gemeente Waadhoeke. Ik ben opgegroeid in Franeker, waar mijn vader eerst een supermarkt had en later een vishandel. Nu woon ik in Menaam met mijn echtgenoot Aeger, drie zoons (14, 17 en 20 jaar) en kater Sjakie (17 jaar). Ik heb onder andere gewerkt als opleider en werk nu als arbeidsdeskundige, waarvoor ik in januari mijn diploma heb gehaald. Vorig jaar zijn wij verhuisd naar een huis waar nog een en ander aan gedaan moet worden. In mijn vrije tijd ben ik daarom dan ook vooral bezig met klussen in huis en werken in de tuin. Om ideeën op te doen kijk ik daarom ook graag naar alle tv-programma’s die gaan over het inrichten van huis en tuin.

Wat wil je realiseren voor Waadhoeke?

Ik wil ervoor zorgen dat het in de gemeente prettig wonen, werken en recreëren blijft. Hiervoor moeten wij voor zowel de stad Franeker als de dorpen bekijken wat nodig is, maar ook kritisch kijken naar de eerlijke verdeling van voorzieningen en financiën. Waarom moeten alle voorzieningen in Franeker en kan er geen gebruik maken van leegstaande gebouwen in de dorpen? Maar als gemeenteraad moeten wij vooral luisteren naar de ideeën van de inwoners; wat willen zij voor hun stad, dorp of wijk? Als inwoners komen met ideeën moeten zij zo veel mogelijk door de gemeente geholpen worden met de uitvoering van die ideeën. Ook als de voorstellen niet meteen voldoen aan de “regeltjes” moeten ze toch serieus bekeken worden en vanuit de gemeente ondersteuning krijgen voor de uitvoering; financieel of anders. Ik zie graag een gemeente die niet alleen maar aangeeft wat niet kan, maar samen met inwoners zoekt naar wat juist wel mogelijk is.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Inwoners kunnen mij altijd overal op aanspreken, zodat we samen kunnen kijken wat er mogelijk is. In de fractie houd ik mij bezig met het sociaal domein (zorg, welzijn, jeugd en participatie), het onderwijs en de leefbaarheid in onze gemeente. In het sociaal domein is het belangrijk dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, dit ook krijgen. Maar het is nog belangrijker om te voorkomen dat mensen deze zorg of ondersteuning nodig hebben, door middel van preventie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de gemeente er verzorgd uitziet; zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is (wegen, fietspaden, gemeentelijk groen en meer) moeten er goed en netjes uitzien.

Wat is het mooiste wat je ooit gedaan hebt?

Het mooiste wat ik doe, is mijn werk als raadslid. Hieruit haal ik enorm veel voldoening en energie. Ik ben trots dat ik voor de derde keer ben gekozen in de gemeenteraad. Eerst twee periodes in Menameradiel en nu in Waadhoeke. Het is prettig om op deze manier te merken dat de inwoners vertrouwen in je hebben en je daarom hun stem geven. Het raadswerk betekent niet alleen veel vergaderen, doorspitten en inlezen van stukken, maar vooral ook het leren kennen van veel fantastische mensen die zich in de gemeente inzetten voor hun dorp, stad of wijk. Ik wil de komende jaren, samen met deze mensen, werken aan een mooie, leefbare en financieel gezonde gemeente Waadhoeke, waarbij de burgers betrokken zijn en het gevoel hebben dat er daadwerkelijk naar ze geluisterd wordt. Voordat dit zo is zal er nog veel werk verzet moeten worden.”