Verhalen over Franeker Academie in Museum Martena

FRANEKER - In de maanden juli en augustus kunnen bezoekers van Museum Martena op woensdagmiddag luisteren naar academieverhalen. De instaprondleidingen gaan door de Academiezaal en de tentoonstelling Land van Latijn, de Franeker universiteit als spiegel van Europa.

Franeker is een oude universiteitsstad. Van 1585 tot 1845 was het hier een komen en gaan van studenten en professoren. De studenten zorgden voor een bruisende stad, soms iets te bruisend, als ze stenen gooiden naar de professorenhuizen of dienstmeisjes lastigvielen.

Bibliotheek terug

Maar gelukkig studeerden ze ook wel eens. Voor de studie hadden zij een academiebibliotheek nodig, want boeken waren te kostbaar om zelf te kopen. Samen met Tresoar heeft Museum Martena de historische bibliotheek van de universiteit van Franeker weer teruggebracht naar de plaats waar hij altijd heeft gestaan.

De meest prachtige en bijzondere boeken, zoals De humani corporis fabrica van Vesalius, of de Blaeu-atlas, zijn te bewonderen. Er is veel aandacht voor de meertaligheid aan de Franeker academie, zowel in druk als in de academiebevolking.

Suffridus en Henricus

Want die kwam uit heel Europa. Verstonden ze elkaar? Ja, want dit was het Land van Latijn. En dus noemden ze elkaar ook Suffridus in plaats van Sjoerd en Henricus in plaats van Hendrik.

Alles went uiteindelijk, ook het met elkaar praten in een taal waarvan niemand wist hoe je die hoorde uit te spreken. De Latijnfontein in de tentoonstelling maakt duidelijk dat het Latijn van Hongaren heel anders klinkt dan dat van Duitsers!

De Academierondleidingen zijn elke woensdag in juli en augustus om 14.30 in Museum Martena. Gratis bij het entreekaartje, opgave is niet nodig.