Harnehal Tzummarum in 2019 definitief dicht

TZUMMARUM - Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland sluit in juli 2019 definitief de Harnehal in Tzummarum. Dit is donderdagavond bekendgemaakt tijdens een informatiebijeenkomst aan de gebruikers van de hal en de inwoners van het dorp.

Het besluit is de uitkomst van een aantal gesprekken die er zijn geweest tussen de corporatie en het bestuur van dorpsbelang Tzummarum/Firdgum, vertegenwoordigers van de Stichting Tjedmarhiem die de kantine op dit moment exploiteert en de gemeente.

Huurcontract niet verlengen

Begin 2017 had de corporatie het voornemen tot sluiting al voorgelegd aan de gemeente en het bestuur van dorpsbelang omdat de toenmalige exploitant het huurcontract – dat op 1 juni 2017 afliep - met de corporatie niet wilde verlengen.

De corporatie heeft in het voorjaar van 2017 het bestuur van dorpsbelang gevraagd of zij mogelijkheden zagen om de Harnehal over te nemen. Na het vertrek van de exploitant op 1 juni 2017 is toen afgesproken dat de corporatie in samenwerking met de vrijwilligers van de Stichting Tjedmarhiem de hal nog voor één jaar open hielden voor de gebruikers, om het dorp de tijd te geven om een overname plan op te stellen.

Onmogelijk rendabel

In een enquête opgesteld door het bestuur van dorpsbelang Tzummarum/Firdgum onder de inwoners van Tzummarum bleek dat de meerderheid van de bewoners de Harnehal wilden behouden. Bij nadere uitwerking en analyse van de cijfers bleek echter dat de hal in zijn huidige omvang en gebruik onmogelijk rendabel is te krijgen.

Ook moet er - wil het gebouw voldoen aan de ambities van het dorp - nog flink verbouwd worden en dit is financieel niet haalbaar. Daarom is besloten de hal definitief te sluiten juli 2019. Wonen Noordwest Friesland, dorpsbelang en de gemeente zijn unaniem tot dit besluit gekomen.

Nieuwe ontmoetingsplek

In de periode tot juli 2019 gaat het dorp samen met de andere partijen zoals gemeente en corporatie kijken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuwe ontmoetingsplek voor het dorp in een bredere context van wat er in het dorp zou moeten gebeuren in de komende jaren. Komend seizoen kunnen verenigingen en scholen nog volledig gebruik maken van de faciliteiten van de hal.