Zorgen over hardrijders op Oude Bildtdijk

FRANEKER - Niet het Dreeslaantje kreeg in de gemeenteraadsvergadering van donderdag de meeste aandacht, maar de te snelle rijders op de Oude Bildtdijk en de onveilige situatie voor fietsers op de nieuw te bouwen brug in Dronryp.

Er was een flinke groep verontruste burgers aanwezig op de publieke tribune, maar zij kregen weinig nieuws te horen over de toekomst van het Dreeslaantje. Het uitstel over de toekomst werd toegejuicht door SAM, de VVD blijft zich zorgen maken. Hendrik Terpstra stelde namens de VVD dat de discussie vertroebeld is en dat niet meer duidelijk is wat men nu wil.

Twee insprekers stelden de snelheid bij Westhoek op de Oude Bildtdijk aan de orde. De heer Dogterom stelde dat daar waar dertig gereden mag worden, de snelheid vrijwel altijd rond veertig of vijftig ligt. ,,Onlangs zijn er zeer hoge boetes uitgedeeld, er werd rond de zeventig gereden waar dertig is toegestaan. Er zijn plateaus nodig en asverschuivingen om de snelheid eruit te halen.” Dogterom was van mening dat de gemeente Het Bildt te weinig aan de problematiek had gedaan en hoopte op een frisse start met de nieuwe gemeente Waadhoeke.  Inspreker de heer Rozenga gaf aan dat binnen Streekbelang de meningen verdeeld zijn: ,,De helft wil graag wat harder kunnen rijden. Dertig is ook wel erg langzaam, dat lukt bijna niet als automobilist.”

Verder zouden de hoge witte banden die er nu zijn gevaarlijk zijn voor fietsers.

Wethouder Boukje Tol: ,,Na de vakantie wil ik met de betrokken partijen kijken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Het Bildt heeft wel degelijk maatregelen genomen, maar het gaat vooral om het gedrag. Het is bij ons bekend dat er te hard gereden worden en wie er te hard rijden. Vrijwel in alle gevallen zijn dat bewoners van de Oude Bildtdijk zelf.”

Motie nieuwe brug Dronryp

Een motie over de nieuwe brug in Dronryp werd raadsbreed aangenomen. Die brug moet veiliger voor fietsers. Dat kan nog nu het definitieve ontwerp nog niet klaar is. In samenwerking met de provincie en de aannemer vraagt het college de ruimte die er is op de brug te benutten voor verbetering van de verkeersveiligheid van de fietsers.