Gespreksavond over inrichting gemeentepark Franeker

FRANEKER - De gemeente houdt dinsdag 17 juli een gespreksavond over de inrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. De avond begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Aanleiding voor deze avond waren de zorgen die eerder door inwoners en raadsleden werden geuit over met name de voorgenomen kap van bomen. Tijdens deze bijeenkomst wil het college van de aanwezigen horen waar precies de bezwaren liggen bij het voorgestelde inrichtingsplan. Belangstellenden zijn welkom.

Donderdagavond 5 juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met het procesvoorstel over de inspraak rondom de inrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. Eerste stap in het proces is de gespreksavond voor de zomervakantie.

Werkgroep

Daarna wil de gemeente een werkgroep samenstellen waarin omwonenden en overige inwoners van Franeker en Waadhoeke vertegenwoordigd zijn. Na de zomervakantie zal deze werkgroep met elkaar aan de gang gaan met de input van de gespreksavond van 17 juli. Het is de bedoeling dat zij komen tot een nieuw ontwerp voor de inrichting van het ‘gemeentepark’ aan de westkant van het gemeentehuis.

Terugkoppeling

Nadat de werkgroep tot een nieuw (of aangepast) ontwerp is gekomen, wordt er een bijeenkomst georganiseerd om het plan te presenteren aan de omwonenden, raadsleden en andere geïnteresseerden.

Naar aanleiding van de reacties tijdens deze avond kan het ontwerp eventueel nog aangepast worden. Het uiteindelijke ontwerp van de (westelijke) buitenruimte van het gemeentehuis wordt daarna aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.