Groepsfietstocht langs historische bezienswaardigheden

WIJNALDUM - Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum houdt zaterdag 14 juli een groepsfietstocht van ongeveer 32 kilometer door de Bjirmen. De start is om 13.30 uur bij de consistorie achter de kerk.

In de consistorie is het Archeologisch Steunpunt gevestigd en hier is eerst gelegenheid om rond 13.00 uur de geschiedenis van Wijnaldum te bekijken.

De fietstocht begint met een bezoek aan de nieuwe Terpentoer. Vanaf dit uitzichtpunt is de terpenrij van Wijnaldum goed te zien. Daar werd in de Tjitsmaterp in 1953 de beroemde gouden mantelspeld (fibula) gevonden.

De landelijke route voert verder door Oud-Barradeel, langs diverse historische bezienswaardigheden, zoals Roptasyl, de Dyksputten, de mysterieuze “Hege Wier”, Koehool, De Slachte en Getswerdersyl.

Halverwege wordt een pauze ingelast aan de stamboomtafel van Oosterbierum. Hier bezoeken deelnemers de expositie “Verborgen Verleden” in de Sint Joris Tsjerke.

Opgave verplicht via: gpostma@kpnplanet.nl of 06-24125539.