Dienst Noardwest Fryslân genomineerd voor verkiezing Beste Overheidsorganisatie

FRANEKER - De Dienst Noardwest Fryslân is genomineerd voor de verkiezing van Beste Overheidsorganisatie van 2018, en staat op de longlist van 31 beste inzenders. De Dienst voert voor de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland een deel van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet uit.

Een jury maakt uit deze longlist een selectie van tien organisaties die na de zomer meedingen naar één van de drie finaleplekken. Medio juli wordt bekend welke organisaties doorgaan naar de top 10.

De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De VOM wil met de verkiezing bijdragen aan transparantie en kennisdeling. Daarnaast moet de verkiezing bijdrage aan een gevoel van trotsheid onder medewerkers met betrekking tot wat ze bereikt hebben met hun organisatie.

Staatsbosbeheer won in 2017 de titel voor ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar’.