‘Tevreden ouderen in de gemeente Harlingen’

HARLINGEN - De zorg rondom kwetsbare ouderen is in de gemeente Harlingen goed georganiseerd. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De IGJ onderzocht hoe netwerkzorg in de thuissituatie bij ouderen is georganiseerd. Mensen die zorg en ondersteuning krijgen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Hieronder vallen ook vrijwilligers en mantelzorgers. Samen vormen zij het zorgnetwerk rondom de cliënt.

In de uitvoering van het onderzoek is gekeken naar de samenwerking en samenhang in overdracht, de behandeling- en de zorg en ondersteuning thuis. Om inzicht te krijgen in de ervaringen zijn gesprekken gevoerd met cliënten en zorgverleners.

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen over het algemeen positief zijn over de zorg die hun geboden wordt. De inspectie zag in Harlingen voorbeelden van goed georganiseerde zorg in de zorgnetwerken. Daarin werd dan ook grotendeels voldaan aan de normen van het toetsingskader.

De ouderen in de gemeente Harlingen gaven ook aan dat er tijd is voor een praatje of een kopje koffie. Wel blijkt uit onderzoek dat mantelzorgers over het algemeen kritischer zijn over de netwerkzorg, daarnaast voelen zij zich soms (te) zwaar belast.