Weg Dongjum-Tzummarum wordt versneld veiliger gemaakt

Op de weg tussen Dongjum en Tzummarum komt nieuwe belijning. Daarvoor moet de weg eerst iets breder gemaakt worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door beton in de berm aan te leggen. Ook de kruispunten krijgen nieuwe markering. Na de aanpassingen ziet de weg er hetzelfde uit als de rest van de N384.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van provinsje Fryslân. De provincie wil het aantal verkeersknelpunten versneld aanpakken om zo de verkeersveiligheid op de Friese wegen te verhogen. Behalve de weg tussen Dongjum en Tzummarum, worden ook de N355 tussen Quatrebras en Twijzel, de N359 Bolsward-Workum, de N924 Oosterzee-Buren, de N353 Oldeberkoop-Stellingenweg en de N351 Wolvega-Oosterwolde aangepakt.

Deze projecten stonden op de planning om uiterlijk in 2022 afgerond te worden. De planning gaat nu naar voren geschoven. Uiterlijk 2020 moeten de projecten afgerond zijn.