Fietspad langs Tsjummearumer Feart open

TZUMMARUM - Het nieuwe fietspad langs de Tsummearumer Feart wordt donderdag officieel in gebruik genomen. De opening wordt verricht door leerlingen van basisscholen de Oanset, de Schalmei en de MJ Tamsmaskoalle samen met gedeputeerde Johannes Kramer, wethouder Caroline de Pee en voorzitter van de bestuurscommissie, Hepke Bijma.

Het fietspad verbindt Tsjummearum vanaf de nieuwe provinciale brug met Boer en langs de Dongjumerweg ook met Dongjum en Ried. Om ook de bijen en insecten een handje te helpen, zaaiden de kinderen de bermen langs het fietspad in met een bloemrijk grasmengsel. Na de openingshandeling kiezen de kinderen een naam voor het fietspad.

Het fietspad langs de Tsjummearumer Feart is aangelegd als onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen. Door gas- en zoutwinning in het gebied daalt de bodem.

Samen met de klimaatverandering kan dat zorgen voor ernstige wateroverlast. Daarom zijn maatregelen nodig om het gebied werkbaar en bewoonbaar te houden. Naast deze maatregelen is er ook ruimte voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, en zijn enkele dorpen opgeknapt onder de noemer 'maatschappelijke plus'. Ook dit fietspad valt onder de maatschappelijke plus.