Brandje bij scholen Berltsum blijkt oefening

Berltsum - Bij de Berltsumer scholen cbs De Fûgelsang, obs Lyts Libben en peuterspeelzaal IT hûnenêst ging woensdagmorgen het brandalarm af: de keuken stond vol rook. Al vlot kwamen de leerlingen in rijen snel naar buiten. Toen de brandweer met gillende sirenes arriveerde, kwamen ook de buren naar buiten.

Gelukkig was het allemaal een oefening en was de hele brand in scène gezet. Enkele maanden geleden, bij het uitdelen van de nieuwe poster over brandveiligheid heeft Tjeerd de Vries, tevens medewerker risicobeheersing en coördinator brandveilig leven, met directeur Jeanette Slagter een afspraak gemaakt voor een ontruimingsoefening van het hele pand op de ds. E.v. Heslingastrjitte.

Plan geactualiseerd

Daarop volgend hebben alle BHV’ers van beide scholen en Stichting Kinderopvang Friesland het hele plan doorgenomen en hun expertise op het gebied van ontruiming samen weer aangescherpt.

Volgens afspraak is er woensdag een ‘brandplaats’ in school gemaakt en is, net als bij een echte brand, de brandweerwagen met sirene gekomen om het vuur te blussen.

Brandweerman en vader

Chauffeur op de wagen was Reindert Miedema, brandweerman van Leeuwarden en tevens vader van leerlingen op school die op zijn vrije dag meehielp.

In het gebouw was, naast brandweerman Tjeerd, ook brandweervrouw Elke, van de vrijwillige brandweer van Menaam, aanwezig om eventueel assistentie te verlenen.

Na afloop mochten de kinderen van de onderbouw de brandweerauto van binnen bekijken.

De BHV’ers en de brandweerlieden hebben de ontruimingsoefening geëvalueerd en waren uiteindelijk allemaal tevreden.