Kindpakket voor meer kinderen in Noordwest-Friesland

FRANEKER - De Dienst Noardwest Fryslân en de fondsen die samen het Kindpakket in vier gemeenten in Noordwest-Friesland aanbieden, stellen meer vergoedingen beschikbaar voor meer gezinnen in de regio.

Dat besluit is woensdag vastgelegd met het tekenen van een nieuwe en geïntensiveerde overeenkomst tussen de Dienst Noardwest Fryslân en het Jeugdfonds Sport, het Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld Leeuwarden e.o.

Het Kindpakket is een geheel van financiële middelen, dat het voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk maakt om deel te nemen aan culturele, school- en/of sportactiviteiten. Vanuit de betrokken fondsen kunnen bijvoorbeeld het lidmaatschap van verenigingen of bijdragen voor schoolreisjes betaald worden, als ouders dat zelf niet kunnen.

Ouders en intermediairs van de fondsen kunnen een vergoeding uit de fondsen aanvragen via www.kindpakket.nl. Daar staat ook meer informatie over de voorwaarden en meer informatie over wat beschouwd wordt als een laag besteedbaar inkomen.