Jeep Jan Posthumus zoekt verhalen over grootouders

FRANEKER - Jeep Jan Posthumus is op zoek naar mensen die zijn grootouders, Jeep en Marie Posthumus, hebben gekend.

Jeep Posthumus was in leven (1892 – 1963) (paarden)handelaar. In december handelde hij in hulst. Van 1922 tot en met 1940 reisden Jeep en Marie Posthumus met kinderen in een woonwagen door Friesland.

Ze hebben veel mensen ontmoet. Jeep Jan Posthumus wil graag met deze mensen in contact komen. Hij wil op basis van de verhalen een boek schrijven over de belevenissen van zijn grootouders, voor zijn kleinkinderen.

Mensen die herinneringen hebben aan Jeep en Marie Posthumus, kunnen contact opnemen met Jeep Jan Posthumus via 0594 632473 of jjposthumus@hetnet.nl.