Twaalf sollicitanten voor burgemeesterschap Waadhoeke

FRANEKER - Twaalf mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de gemeente Waadhoeke. De negen mannen en drie vrouwen zijn allen boven de veertig jaar.

D66 en de niet-landelijke partijen zijn met drie kandidaten het meest vertegenwoordigd. CDA en VVD zijn beide met twee sollicitanten present. Eén PvdA’er heeft gereageerd en één belangstellende is partijloos. Zes kandidaten zijn tussen de vijftig en zestig. Drie zijn jonger dan vijftig, drie zijn ouder dan zestig.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft een selectie uit de sollicitanten gemaakt. Hierover heeft hij overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie, die alle brieven te zien krijgt.

De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

De nieuwe burgemeester volgt waarschijnlijk eind oktober waarnemend burgemeester Hayo Apotheker op.