‘Jeugd spreekt mij aan, betrek ze tijdig bij de politiek’

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Wietske van der Veen, CDA.

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Wietske van der Veen, CDA.

Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf.

Ik ben werkzaam bij Ministerie van Justitie en Veiligheid en ben daar verantwoordelijk voor vrijheidsbenemende sancties en het persoonsgericht beoordelen van alle strafrechtelijk sancties. Daarnaast ben ik voorzitter van sectie Leeuwarden Justitievakbond Juvox.

Ik heb drie zonen, waarvan één nog thuis woont en ze hebben alle drie een vriendin. De wereld is groot en ik houd van reizen en mensen ontmoeten. Zo nu en dan volg ik een lezing of ga ik naar een museum. Ook houd ik van de natuur. Ik wandel graag langs zee en maak soms een boswandeling. Ik kan genieten van de vogels die vooral in de maand mei zo actief zijn. Stilte en in de tuin zitten, boek lezen of gewoon luieren: ook heerlijk!

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

Ik hoop dat de burgers straks, als de eerste periode van vier jaar voorbij is, zeggen: ‘Goh, door de fusie is er niets nadelig veranderd. Eigenlijk is het zelfs beter geworden!’

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Ik vind dit een goede ontwikkeling. Burgers kunnen zich bij een kernteam uitspreken en advies meegeven. Als voorzitter van kernteam Samenleving vind ik dit een goede zaak. Mensen voelen zich gehoord. Als lid van het presidium zorg ik dat onderwerpen, die aangedragen worden voor een kernteam, op de agenda worden gezet.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Jeugd spreekt me aan, Ik heb eens, op uitnodiging van de ‘Club van jongens met lang haar’, een weekend meegedraaid met een clubbijeenkomst. Het was een bijzonder weekend waar jongeren van 13 -16 jaar de activiteiten organiseerden voor jongens van 6 -12 jaar. De kracht van de club ligt in ontmoeting en vriendschap en jezelf durven zijn. Jongens die gepest worden, vinden er erkenning en steun. Willen we dat niet allemaal? Daarom vind ik het belangrijk dat jeugd betrokken wordt bij de politiek en ben ik blij met de Jeugdadviesraad. Het is voor jongeren soms nog een ‘ver van mijn bed show’. Wellicht zou de taal in de raad daarom wel wat minder ambtelijk kunnen, wat speelser.

Daarnaast heb ik altijd al interesse in cultuur gehad. Cultuur binnen ons gemeente is divers. Cultuur bestaat niet alleen uit oudheden, maar ook uit vernieuwing: theater, dans, muziek, musea. Tot slot interesseer ik me erg voor participatie binnen het Sociaal Domein. Er is veel te doen, wij zijn er nog niet en het is ook een utopie om te denken dat het ooit zover zal zijn. Belangrijk is - ook al heb je er geen honderd procent grip op- , te streven naar een goed zicht op de materie. Dit kan alleen door zoveel mogelijk informatie te krijgen van betrokkenen alsook de organisatie. Het blijft maatwerk en zal altijd de aandacht moeten krijgen die het verdiend. Zorg voor de naasten dat heb ik privé, maar óók in mijn werk als raadslid. Betrokken zijn en midden in de maatschappij staan.

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé en of zakelijk

Het mooiste: privé mijn eigen ontwikkeling, zakelijk: het behouden indertijd van het dorpshuis. In één woord: Leef!!!