Nieuwe speeltuin Sint Annaparochie op sportieve wijze geopend

SINT ANNAPAROCHIE - Wethouer Boukje Tol opende woensdag op sportieve wijze de nieuwe speeltuin in Sint Annaparochie.

Naast het uitproberen van de nieuwe speeltoestellen vonden er verschillende sportieve activiteiten plaats zoals boogschieten, knotsenhockey en KanJam. Er was voor alle kinderen ijs.

De nieuwe speeltuin was wens van de bewoners. Het oude speeltuintje was moeilijk te vinden waardoor er weinig gebruik van werd gemaakt.

De speeltuin is dan ook verplaatst naar Hoogpad/De Keeg. De plek van het oude speeltuin wordt nu eerst een grasveld. Ideeën voor een nieuwe invulling zijn welkom.

Gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland, Plaatselijk Belang St. Anne, COA en Bildtse Belangen verzorgden de financiering van de nieuwe speeltuin. Plaatselijk Belang St. Anne heeft samen met een aantal omwonenden het initiatief genomen.