Blauwalg Slappeterp valt ruimschoots binnen norm ‘gering’

SLAPPETERP - Eerder deze week berichtte deze krant over een waarschuwing in verband met blauwalg in zwemvijver De Swanneblom in Slappeterp. Er bestaan echter verschillende normen voor blauwalg. Alle reden om na te gaan wat de situatie nu precies is in De Swannebloem.

Watze Fokkema, adviseur van het stichtingsbestuur van “De Swanneblom”, legt uit dat de zwemvijver onder controle staat van Wetterskip Fryslân. Eens in de twee weken neemt het waterschap een monster uit het water. Er wordt niet alleen gemeten of er sprake van blauwalg is, maar ook in welke mate. Dit laatste bepaalt weer hoe groot de risico’s op gezondheidsklachten zijn, zoals huidirritaties en maag- en darmklachten.

,,Er wordt gekeken naar het gehalte toxisch cyano-chlorofyl, dat aangeeft hoeveel blauwalg in het zwemwater aanwezig is. Als het tussen de 0 en 12,5 microgram per liter ligt, is er geen risico”, legt Fokkema uit. ,,Ligt het tussen de 12,5 en 75 microgram per liter, dan is het gezondheidsrisico gering. Boven de 75 microgram per liter is er een gezondheidsrisico, zodat er door de provincie een negatief zwemadvies kan worden ingesteld.”

Uit de laatste meting is gebleken dat in De Swannebloem sprake is van 20 microgram per liter toxisch cyano-chlorofyl. ,,Dat is dus zeer gering. Mensen lopen slechts een klein risico op huidirritatie als ze hier zwemmen. Dit risico is vrijwel nihil als mensen kort na het zwemmen in dit water, gaan douchen.”

,,Mochten mensen water binnenkrijgen, dan kunnen er maag- en darmklachten ontstaan, maar in dat geval volstaat een medicijn als Norit”, stelt Fokkema. ,,Maar ook hierop is het risico zeer gering.”

Afgelopen maandag is de meest recente meting in De Swanneblom gedaan. Vanwege het feit dat de waarde boven de 12,5 microgram per liter ligt, neemt Wetterskip Fryslân komende maandag opnieuw een monster.

,,Blauwalg kan groeien door verschillende factoren, waaronder het warme weer. Momenteel is de temperatuur van het water 21,5 graden Celsius. Dat is hoog.”

Aan de andere kant hebben ook de wind, en de richting van de wind, invloed. Stilstaand water kan ook leiden tot een toename van blauwalg. Als de wind bijvoorbeeld uit het westen komt, en stevig is, dan komt het water weer in beweging, waardoor de groei van blauwalg geremd wordt.

Fokkema verwacht al met al niet dat het blauwalg in De Swanneblom de komende dagen zal toenemen. ,,Een tweede overschrijding binnen een week hebben we op deze locatie nog nooit meegemaakt. Daarnaast liggen de huidige waarden ver onder de bovengrens van 75 microgram per liter, dus is het gezondheidsrisico zeer gering.”