Docenten nemen afscheid van AMS

FRANEKER - Teamleider en biologiedocent Yde Weistra en PIE-docent Thomas van Dijk ronden beiden een lange looptijd op de AMS af. Samen hebben ze 77 jaar ervaring. Deze week vond het afscheid plaats.

Yde Weistra werkte 41 jaar op de Franeker scholengemeenschap. Als teamleider stond hij garant voor veel vernieuwingen. Hij stond aan de wieg van het projectonderwijs, maar ook van diverse vernieuwingen in de beroepsvoorbereidende vakken.

Luisterend oor

Als teamleider was hij een luisterend oor voor leerlingen en de collega's. Tijdens zijn afscheid werd Weistra toegezongen door het MT en kreeg hij mooie woorden van collega's en directie. Van de BVV-afdelingen kreeg hij een steigerhouten tuinmeubel aangeboden.

Veranderende praktijkvakken

Thomas van Dijk werd in 1982 aangenomen op AMS als docent metaal- en electrotechniek. De school stond toen nog in de steigers, en Van Dijk kreeg de vraag om de afdeling in te richten en op te zetten.

Met wat uren wiskunde en natuurkunde was zijn baan compleet. In de jaren hierna haalde Van Dijk steeds meer certificaten en bevoegdheden.

De praktijkvakken van Van Dijk veranderden regelmatig. Metaal- en elektrotechniek werd metalektro en later weer PIE. Leerlingen kregen de mogelijkheid te kiezen tussen vakken en cijfers op hogere niveaus te halen.

Lovende woorden

Er kwamen projecten in samenwerking met het MBO en diverse keren haalden de leerlingen van Van Dijk prijzen met de Vakkanjerwedstrijden. Van Dijk kreeg lovende woorden van VMBO bovenbouwcoördinator Simona de Wit en de vakgroep.

Het laatste woord was voor de beide bijna oud-AMS'ers. Beiden prezen ze de collega's, maar ook het vertrouwen dat ze van directie en collega's door de jaren heen hebben gekregen.