ANWB en De Skûle Welzijn starten AutoMaatje in de Waadhoeke

FRANEKER - Ook in gemeente Waadhoeke zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaa-l en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid. Er is weinig geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks nog hun huis uit en raken in een isolement.

ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Vrijwilligers vervoeren met hun eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten. De professionals van ANWB en de Skûle Welzijn bieden het AutoMaatje platform waarop dit duurzaam mogelijk is. Zij werken samen met veel andere partijen, waaronder de Hin’& wer bus in Menaam.

De gemeente Waadhoeke is de eerste gemeente in Fryslân die deze dienst gaat leveren. Er wordt nog gezocht naar AutoMaatjes. Op 17 september is er een voorlichtingsbijeenkomst. Wie daarbij aanwezig wil zijn kan bellen naar De Skûle Welzijn: 0517-393750/ 0518-462363 of mail: automaatje@deskule.nl