Opening tentoonstelling ‘kaatszilver sinds 1750 tot heden’

FRANEKER - In het Kaetsmuseum in Franeker is van 27 juli tot en met 31 oktober de tentoonstelling “Kaatszilver sinds 1750 tot heden” te zien. De officiele opening is donderdag 26 juli in het Kaetsmuseum. Het ontvangst is om 16.00 uur in de Bogt fen Guné

Het Keatsmuseum in Franeker heeft op 15 juli van een particuliere eigenaar van buiten Friesland de oudst bekende zilveren kaatsbal in bruikleen gekregen. Deze zilveren kaatsbal is voor het publiek te bewonderen tijdens de tentoonstelling “Kaatszilver sinds 1750 tot heden”

Naast dit bruikleen zijn er in de tentoonstelling ook andere zilveren kaatsballen te zien, waaronder een moderne bal die gemaakt is als meesterstuk op de opleiding voor edelsmid te Schoonhoven. Ook zijn een groot aantal andere zilveren kaatsprijzen uit de 19de en 20ste eeuw te bewonderen, waaronder de originele zilveren wisselprijzen van de PC, de Freulepartij, de Bondspartij, de Jong Nederlandpartij, de Ald Meierspartij, de Bangmapartij, de Van Aismapartij, de Oldehovepartij en de Jong Feintepartij.

Met toestemming van KV Klaine Izak te Vrouwenparochie zal ook de zilveren Gripebal voor het eerst sinds lange tijd buiten het eigen dorp te bewonderen zijn. Het geheel wordt geflankeerd met kleinere, maar niet minder bijzondere zilveren objecten uit de collectie van het Keatsmuseum.