Frans Nieuwhof nieuwe Bruggenbouwer van het jaar

FRANEKER - De eretitel 'Bruggenbouwer van het jaar' en de bijbehorende bokaal zijn afgelopen week doorgegeven aan Frans Nieuwhof van de Commerciële Club Noordwest-Friesland.

Frans Nieuwhof is voorzitter van de Commerciële Club Noordwest-Friesland (CCNWF) en nam het initiatief tot de pilot “Noordwest Friesland ontregelt”. In de pilot slaan overheden en belanghebbenden de handen ineen om initiatieven te realiseren die waarden kunnen toevoegen aan de fysieke leefomgeving, waarbij de regels dienend zijn en niet bepalend.

Dat gaat uit van de basisfilosofie van de Omgevingswet: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Oftewel: minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk.

De bokaal ontving hij uit handen van Lammert Pater van Zorghoeve Tritzum, de vorige bruggenbouwer. Pater vertelde hoe hij het heeft ervaren om de titel Bruggenbouwer te dragen: ,,Door de titel komt er aandacht voor kleine en grote initiatieven binnen de regio, waarbij het niet moet gaan over de regels, maar over de mens.”

Pimpregio

De reden waarom Nieuwhof is voorgedragen als bruggenbouwer is volgens Gea Iedema, voorzitter Stichting Present: ,,Als voorzitter en mens is Frans een echt bruggenbouwer tussen mensen, bedrijven en ondernemers, en tussen organisaties en overheden. Hij wil van Noordwest-Friesland een pimpregio maken, een attractieve regio, waar innovatieve en interessante bedrijven gevestigd zijn en die voor genoeg werkgelegenheid zorgen voor onze ‘jeugd’. Een pilot is het gevolg van zijn inzet.”

Over vier weken wordt de bokaal doorgegeven aan een andere bruggenbouwer.