Hegemonie parturen Van der Bos en Sijbrandij in Huizum doorbroken

Zeven wedstrijden achter elkaar zette het partuur van Gert- Anne van der Bos, Tjisse Steenstra en Taeke Triemstra op hun naam, een evenaring van het record uit 1981 van Jarich van der Veen, Johannes Brandsma en Reinder Triemstra, de vader van Taeke.

Waar het bij het partuur de afgelopen wedstrijden liep als een trein, lukte nu weinig. In de eerste omloop werd met 5-3 en 6-4 verloren van Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra.

Erwin Zijlstra viel later uit en werd vervangen door Hans Wassenaar. Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Hans Wassenaar slaagden er in de overwinning binnen te halen op de vrije formatiepartij in Huizum. In de finale werden Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Alle Jan Anema met 5-1, 6-2 geklopt.

Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra behaalde de derde prijs.

Een opmerkelijke overwinning voor trio Van Zwieten, niet alleen viel Erwin Zijlstra uit met rugklachten, ook Hylke Bruinsma is niet fit. Hij ondervindt veel last van een blessure die hij tijdens het voetballen op liep. Bruinsma stopt vanwege blessureleed na de PC met kaatsen. Menno van Zwieten werd koning van de partij.

Keats-off

Ruim een week voor de PC is bekend welke vijftien parturen zich rechtstreeks hebben geplaatst voor de kaatswedstrijd van het jaar en welke vier in de keats-off strijden om het laatste plekje.

De parturen André van Dellen, Gerrit Jan Duiven en Lennart Adema, Wierd Baarda, Pieter van der Schoot enTsjerk Elsinga, Johan Diertens, Erik Haitsma en Steven de Bruin en Bouke Willem Tuinman, René de Haan en Wybren Postma strijden donderdag in Franeker op de keats-off om het laatste ticket voor de PC.

Van de vijftien parturen die zich rechtstreeks hebben geplaatst, is het partuur van Paul Dijkstra, Gabe Jan van Popta en Stefan van der Meer de grootste verrassing. Zij pakten met de vijftiende plaats het laatste rechtstreekse deelnemingsbewijs van de PC. De geplaatste parturen zijn:

1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra

2. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra

3. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar

4. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa

5. Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra

6. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer

7. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten

8. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden

9. Jelle Attema, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong

10. Jelte-Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma

11. Elgar Boersma, Hyltje Bosma en Hendrik Bouwhuis

12. Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra

13. Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Haye Jan Nicolay

14. Patrick van Dellen, Hendrik Jan v.d. Velde en Aloys Freitag

15. Paul Dijkstra, Gabe-Jan van Popta en Stefan van der Meer

Zegereeks Nynke en Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra gestuit

Ook aan de zegereeks van de zusjes Sijbrandij en Marrit Zeinstra is een einde gekomen.

Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra zaten al een paar wedstrijden op het vinkentouw en sloegen in Huizum toe. In de finale versloegen ze Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Annelien Broersma met 5-0 6-4. Broersma was ingevallen voor Louise Krol die met een schouderblessure kampt. Partuur Dijkstra schakelde in de tweede omloop het favoriete partuur van Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra uit. De zusjes Sijbrandij en Marrit Zeinstra moesten genoegen nemen met een derde prijs. De wedstrijd om ‘prijs of niets’ wonnen zij met 5-3 6-6 van het trio Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum.

Tekst: Suwarda Vis