Lening aan Kening State Franeker kwijtgescholden

FRANEKER - De lening van 2,5 miljoen euro aan European Care Residences (ECR) voor de vestiging Kening State in Franeker wordt kwijtgescholden.

Daarmee wordt een faillissement van ECR, dat zeshonderd medewerkers heeft, voorkomen. Daarnaast kunnen de zorgtaken in Kening State gewoon worden voortgezet. Bij faillissement was de lening waarschijnlijk toch niet terugbetaald.

ECR wordt overgenomen door Blueprint Group, dat eerder een overnamebod had uitgebracht. Over de voorwaarden van het kwijtschelden van de vordering heeft de provincie onderhandeld.

Hoewel Blueprint Group interesse toonde in de overname, heeft de provincie zelf ook nog wat potentiële kandidaten benaderd om te kijken of die mogelijk interesse hadden in de overname van Kening State. Een aantal partijen heeft de optie overwogen. Maar vorige week bleek dat dit niet heeft geleid tot een nieuw overnamebod.

Blueprint Group was dus de enig overgebleven overnamekandidaat. Met deze partij heeft de provincie voorwaarden afgesproken voor het kwijtschelden van de lening. Ook de andere financiers van ECR hebben een (deel) van hun vorderingen laten vervallen.

Voorwaarden die zijn gesteld zijn onder meer dat als Blueprint Group het pand binnen tien jaar zou verkopen, de provincie recht heeft op (een deel van de) eventuele meerwaarde bij verkoop.

Aanvullend heeft Blueprint Group aangegeven haar Friese marktaandeel uit te breiden te investeren in het Augustijnenklooster in Witmarsum en het voormalige Servotel in Drachten.