Bediening Tsjerk Hiddessluis aangepast vanwege droogte

HARLINGEN - In verband met de aanhoudende droogte heeft de provincie de bediening van de Tjerk Hiddessluizen in Harlingen aangepast. De maatregel is vanmorgen ingegaan en is genomen in overleg met het Wetterskip Fryslân.

Tijdens de spuidebieten – de periode waarin brak binnenwater gespuid / geloosd wordt op de Waddenzee – wordt niet meer geschut. Daarnaast wordt met het doorlaten van schepen gewacht totdat de sluiskolk helemaal vol ligt. Dit is efficiënter en spaart binnenwater.

Vrachtschepen gaan voor. Pleziervaartuigen moeten rekening moeten houden met langere wachttijden.

De maatregel is een aanvulling op de aanpassing van het schutregime enkele weken geleden. Het doel is om het verlies van kostbaar zoet binnenwater zoveel mogelijk te beperken.