Topkaatsers openen tentoonstelling Kaetsmuseum Franeker

FRANEKER Roelie Kroondijk (winner Als Meierspartij 2017), Sjanet Wijnia (PC-keninginne 2017), Melanie van der Mossel (winner Ouwe Griep), Marten Bergsma (winner Jong Nederland 2018) en Tsjisse Steenstra (winner seniorenbond 2018) hebben afgelopen week de wisseltentoontelling ‘Kaatszilver sinds 1750 tot heden’ geopend in het Kaetsmuseum in Franeker.

Ze deden dit door een kaatsshirt van de sokkel te halen. Zo werden vijf ballen zichtbaar: de zilveren bal van 1750, de moderne bal van Dyonda Spiegelaar, de Ouwe Griep van Vrouwenparochie, de Mulierbal van de Jong Nederland en de Jan Bogtstrabal van de Seniorenbond.