Partuur Van Zuiden wint 165ste PC

FRANEKER - Het partuur van Peter van Zuiden (Tjerkwerd), Allard Hoekstra (Franeker) en Thomas van Zuiden (Bolsward) heeft de 165ste PC gewonnen. Een absolute sensatie. In de finale versloegen ze het partuur Gert-Anne v.d. Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Tjisse Steenstra (Bitgummole). Op 5-5 en 6-2 keerde Thomas van Zuiden, in 2012 winnaar en koning van de PC, voor de kaats. Allard Hoekstra werd in zijn eigen stad uitgeroepen tot koning.