Waarschuwing voor blauwalg in Swanneblom Slappeterp

De Fumo waarschuwt opnieuw voor blauwalg in zwemvijver De Swanneblom bij Slappeterp. Eerder, op 18 juli, bleek ook al uit metingen dat er zich blauwalg had ontwikkeld.

De metingen worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Op basis van deze metingen kan zij een negatief zwemadvies geven voor een plek die als officiële zwemgelegenheid geldt. Voor de Swanneblom geldt geen negatief advies, maar wel een waarschuwing.

Het natuurzwembad is eigendom van de Stichting Swanneblom. Samen met Wetterskip Fryslân heeft de stichting een systeem bedacht waardoor het water continu wordt ververst. Een Amerikaanse windmotor pompt al bij weinig wind 75.000 liter water per uur uit een ander deel van de polder door de vijver.

De gifstoffen in blauwalgen veroorzaken in de meeste gevallen huid- en oogirritaties, koorts, maag- en darmklachten zoals diarree, overgeven, hoofdpijn, en zwelling van lippen en oogleden. Dat kan vijf dagen duren, de klachten verdwijnen meestal vanzelf.

Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld voorkomen in zoet en zout water en op de waterbodem. Als de cellen kapot gaan, kleuren de algen blauw of roodbruin. Daar danken ze hun naam aan. Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit en de natuur die daarvan afhankelijk is.

Op de landelijke website Zwemwater.nl zijn alle zwemlocaties te vinden die geregeld worden gecontroleerd,