Realisatie idylle begonnen

FRANEKER - Initiatiefnemer Remco Ploeg had in 2016 vernomen dat de Vlinderstichting in het hele land idylles wil realiseren om de populaties vlinders en bijen te helpen groeien. Hij schreef zich in om kans te maken op de laatste van zes idylles, nadat hij het idee bij de gemeente voorgelegd had en daarvoor een stuk land toebedeeld had gekregen.

Begin 2017 kwam het bericht dat van de 34 aanmeldingen, Franeker bij de laatste drie zat. De Vlinderstichting bracht vervolgens een bezoek aan de geplande locaties. Daarna kwam het verlossende woord: Franeker had de laatste idylle in de wacht gesleept.

De kick-off van de realisatie van Idylle Waadhoek was op 20 juli in aanwezighedi van Kars Veiling (Vlinderstichting), Dick Wolbers (projectleider Alvestedewyk vanuit gemeente Waadhoeke), Matthijs en Feike Westra (Westra B.V.) Mark de Jager (enthousiaste vrijwilliger) en Marco Boonstra (projecleider Idylle). Tijdens deze bijeenkomst is dit gezelschap het eens geworden over het realiseren van een goede en mooie idylle. De grootste van Nederland zelfs, want de idylle wordt 9.000 vierkante meter groot.

Eind juli is het gebied uitgezet met piketten, en is de grond gefreesd en verschaald. Daarnaast is er een heuvel langs het Vermiliongebied aangebracht. Westra B.V. heeft de landscapingwerkzaamheden afgerond en de drainage in het terrein aangebracht.

De werkzaamheden zijn daarmee in de basis gereed voor het inzaaien van de idylle, wat eind september of begin oktober zal plaatsvinden - afhankelijk van het weer. Het idee is dat inwoners en vrijwilligers het inzaaien, het opzetten van een bijenhotel en het verder inrichten van de idylle voor hun rekening nemen. Door de aanleg van de Idylle Waadhoeke komen er meer bijzondere vlindersoorten in Franeker.