STILeven

Tjisse zou de PC winnen, natuurlijk hij, want hij wint deze zomer alles. Hij is verreweg de beste kaatser en bovendien een sociale jongen. Mijn favoriet. Maar Tjisse verloor. Ik vond het vre-se-lijk. Sport is niet  rechtvaardig. Of toch? Want anderen kaatsten beter en zij hebben natuurlijk ook fans die hartstochtelijk hoopten op hún overwinning.

Tjisse zou de PC winnen, natuurlijk hij, want hij wint deze zomer alles. Hij is verreweg de beste kaatser en bovendien een sociale jongen. Mijn favoriet. Maar Tjisse verloor. Ik vond het vre-se-lijk. Sport is niet  rechtvaardig. Of toch? Want anderen kaatsten beter en zij hebben natuurlijk ook fans die hartstochtelijk hoopten op hún overwinning.

De vader van Tjisse gaf zijn zoon een zoen en keek leeg over het Sjûkelân. De vader van een andere topkaatser, Hylke, was er niet bij. Een jaar geleden overleed hij plotseling. Dat legde wel een “kleine schaduw” over die PC, schreef de Leeuwarder Courant.

“Klein? Je zult z'n vrouw of zoon maar zijn,” zei ik tegen de redactie. Het woord werd geschrapt. Nu nam Hylke afscheid van het kaatspubliek. Z'n moeder bracht hem bloemen. Kaatsmaten omhelsden hem. Het publiek wist wat er speelde en applaudisseerde minutenlang.

Het muziekkorps speelde “You never walk alone.“