Partuur Sybrandy wint generale Frouljus PC

AKKRUM - Het partuur waarmee het de laatste weken niet lekker liep, lijkt op tijd in vorm te zijn. In Akkrum werd de laatste wedstrijd voorafgaand aan de Frouljus PC gewonnen door Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. In de finale werden Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum geklopt met 2-5, 4-6.

In de halve finale won partuur Sybrandy van het partuur wat de laatste weken onverslaanbaar was. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra werden met 5-2, 6-6 verslagen.

Woensdag is de Frouljus PC in Weidum. Twaalf parturen strijden daar op de wedstrijd van het jaar voor de hoogste eer.

De heren kaatsten een hoofdklassewedstrijd in Kimswerd. Vlak voor de finale zwom Maarten van der Weijden zijn elfstedentocht door het dorp. Besloten werd de wedstrijd even stil te leggen om met zijn allen naar de waterkant te gaan om de zwemmer aan te moedigen.

Na het passeren van Van der Weijden stonden de parturen van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar en van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra tegenover elkaar.

Het werd een fraaie spannende finale in Kimswerd waar beide parturen aan elkaar gewaagd waren. Het zijn de twee sterkste parturen momenteel in de hoofdklasse. Steeds ging de winst de laatste weken naar partuur Van der Bos, maar in Kimswerd trok partuur Kingma aan het langste eind. Op 5-5, 6-6 haalden zij de overwinning binnen.

Het partuur valt na dit seizoen uit elkaar. Hiemstra en Wassenaar hebben besloten verder te gaan met Marten Bergsma. Kingma kaatst volgend jaar met Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong.

De derde prijs in Kimswerd was voor Johan van der Meulen, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong.