‘Inwoners betrekken en consulteren is prima, maar wanneer volgt besluitvorming?’

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Herre Hof van Gemeentebelangen

Vertel eerst kort iets persoonlijks over jezelf.

Ik ben in 1949 geboren in Sneek en woon vanaf 1964 in Franeker. Na de ULO ben ik eind 1966 gaan varen (handelsvaart) wat ik tot september 1971 heb gedaan. Van januari 1972 tot februari 2014 ben ik werkzaam geweest bij de rijksoverheid, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksverkeersinspectie, wat nu de Inspectie Leefomgeving en Transport is.

Ik ben getrouwd, we hebben twee kinderen en een kleinkind. Ik ben voorzitter van de kaatsvereniging Jan Bogtstra geweest met als hoogtepunten de viering van het 100-jarig bestaan in 1993 en de uitverkiezing van kaatsvereniging van de eeuw in 2000.

Daarnaast ben ik 35 jaar actief geweest binnen de KNKB, oa. als scheidsrechter, voorzitter TC en voorzitter Reglementen commissie. Als scheidsrechter heb ik de 140e en de 150e PC geleid en als internationaal scheidsrechter ben ik namens de KNKB in Italië en Argentinië geweest.

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke ?

Dat in de gemeente Waadhoeke zo spoedig mogelijk dezelfde regels van toepassing zijn (harmonisatie)in de voormalige gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en de 4 dorpen Winsum, Spannum, Wjelsryp en Baaium van de voormalige gemeente Littenseradiel.

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Inwoners die mij benaderen over zaken die de gemeente aangaan, beschouw ik als een gesprekspartner. Nu de raad van de gemeente Waadhoeke via de kernteams (Samenleving en Omgeving) de inwoners meer bij zaken willen betrekken of zelfs consulteren lijkt mij dat een goede ontwikkeling. Maar ... daarbij dient een tijdstraject in acht te worden genomen om tot besluitvorming te komen.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken ?

Allerlei onderwerpen die binnen de gemeente Waadhoeke spelen, spreken mij aan. Inwoners kunnen mij aanspreken op zaken als veiligheid, cultuur en sport, verkeer en vervoer en de ruimtelijke omgeving. Met deze onderwerpen houd ik mij in eerste instantie binnen onze fractie bezig.

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan ? Privé of zakelijk.

Ik vind deze vraag moeilijk en ga gedaan vervangen door beleefd. Privé zijn de trouwdag met Joke, de geboorte van onze kinderen Sander en Linda en de geboorte van kleinkind Lieke Anna in november 2016 mijn mooiste en gelukkigste momenten. Van mijn verschillende werkzaamheden die ik vanaf eind 1966 tot 1 februari 2014 heb verricht, bewaar ik mooie en minder mooie herinneringen. De mooie blijven hangen en ik heb nog steeds contact met een aantal ex-collega’s die vrienden zijn geworden.