Ridderorde voor Jacob Kooistra, ‘pionier in de moderne GGZ’

LEEUWARDEN - Jacob Kooistra uit Franeker is woensdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Hayo Apotheker in Leeuwarden bij zijn afscheid van GGZ Fryslân.

Jacob Kooistra is vanaf 1969 werkzaam geweest bij de GGZ. Hij heeft zich hier jaren lang ingezet voor de zorg van psychiatrische patiënten. Zo was hij zeer betrokken bij het tot stand brengen van een hoogwaardige crisisdienst voor de GGZ en pleitte hij voor actieve ambulante behandeling.

Door draagvlak te creëren bij collega’s en patiënten te motiveren om deel te nemen aan het Mesifos onderzoek, heeft hij mede kunnen aantonen dat het beperken van medicatie bij een beginnende psychose, het functioneren van patiënten positief beïnvloedt.

Buiten zijn werk was Jacob Kooistra ook als vrijwilliger actief bezig met deze doelgroep. Zo is hij al ruim 20 jaar bewindvoerder van een patiënt. Ook is hij jarenlang bestuurslid geweest van de Visclub van de GGZ.

Zijn professionaliteit heeft hij daarnaast ook bij Ypsilon ingezet. Hier ondersteunde hij de vrijwilligers die zich inzetten voor de familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose-gevoeligheid. Zijn collega’s betitelen hem als een ‘een pionier in de moderne GGZ’.