Zorggroep Noordervaart zet deuren open

FRANEKER - Mensen die zich hebben afgevraagd wat er zou gaan gebeuren in het nieuwe gebouw aan de Noorderbleek, kunnen vrijdag 31 augustus van 12.00 tot 15.00 uur een kijkje nemen bij Zorggroep noordervaart.

Sinds 1 oktober 2017 biedt Zorggroep Noordervaart in appartementencomplex ’t Anker aan de Noorderbleek te Franeker 24-uurs begeleiding bij zelfstandig wonen aan mensen met een beperking. Op dit moment zijn er 17 van de 22 appartementen bewoond.

Om een zo zorgeloos mogelijk leven te leiden, heeft de één meer ondersteuning of zorg bij de dagelijkse gang van zaken nodig dan de ander. Voor deze personen biedt Zorggroep Noordervaart een woon- en zorgcombinatie in de vorm van Begeleid Zelfstandig Wonen. Dat houdt dus in dat de cliënten zelfstandig wonen, maar 24 uur per dag een beroep kunnen doen op de hulpverleners voor begeleiding op alle vlakken.

Het doel hierbij is om mensen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten, ondanks de beperkingen waarmee zij te kampen hebben. Kijken naar de mogelijkheden, richten op zelfstandigheid en hulp bieden daar waar de onmogelijkheden liggen. Bewoners een eigen plekje geven, een veilige basis bieden om weer mee te kunnen draaien in de samenleving. Dát is waar Zorggroep Noordervaart voor staat.

Op vrijdag 31 augustus wil Zorggroep Noordervaart belangstellenden in de gelegenheid stellen om nader kennis te maken met de zorggroep. Er is een aantal cliënten bereid gevonden om hun appartement te laten zien. Daarnaast zijn de algemene ruimtes te bezichtigen. De medewerkers en cliënten van zorggroep Noordervaart zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden.