Straatkaatsen Tzummarum succes ondanks regen

TZUMMARUM - Het jaarlijkse straatkaatsen vond afgelopen weekend plaats in Tzummarum. Onderstaand verslag is ingestuurd door de organisatie.

Er werd dit jaar weer op de Buorren te Tzummarum gekaatst. Omdat deze straat vorig jaar overhoop lag werd er één keer uitgewijkt naar de Hearewei. Dit jaar zijn er ook nieuwe categorieën bijgekomen, waaronder de dames en de jeugd. Bij de jeugd was een winnaarsronde en verliezerronde, hetzelfde gold voor de senioren. Bij de dames en 50+ werd er in een poulesysteem gekaatst.

Bij de jeugd was de tweede prijs in de verliezersronde voor Bryan Stoof en Jayson Zijlstra. Zij verloren de finale van Atze Struiksma en Sabine van der Walt die dus als eerste zegevierden.

In de winnaarsronde waren drie prijzen te verdelen, de derde prijs ging naar Mark Reitsma en Senne Bett Monsma. De finale ging tussen het partuur van Sander van der Walt, Ate Molenmaker en het partuur van Anniek de Vries en Gerben van der Ploeg waarin eerstgenoemd partuur de overwinning pakte.

Zoals eerdergenoemd werd er bij de 50+ in een poulesysteem gekaatst. Degene met de meeste punten werd winnaar. Dat werd het partuur van Theo Draijer en Jan van der Werff, zij hadden alles gewonnen.

Tweede werd het partuur van Emile Vogels en Jelle Velsma. Bij de dames werd tweede het partuur van Diana Postma, Wendy Bonnema en Debbie van der Wal. Ze moesten het onderspit delven tegen het partuur van Tineke Huizinga, Ilse Draijer en Wietske Broersma. Deze dames kregen de kransen omgehangen door de sponsor van deze partij.

Bij de senioren waren zeven parturen. In de verliezersronde was maar één prijs, deze ging naar het partuur van Durk van der Kuur, Gerrit Zijlstra en Hilbert de Vries.

In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur van Haye Struiksma, Alvin Bastemeijer, Geert Postma en het partuur van Wytze Hempenius, Nick Leistra en Albert de Vries. Laatstgenoemde partuur won deze partij en werden door de voorzitter in de kransen gehangen. Nick Leistra werd tot koning uitgeroepen.