Kaatsverhaal: Kaatsen en een trieste afloop?

FRANEKER - Veel kunstzinnige kaatsers zijn mij niet bekend, en dat was Klaas Folkerts Post geboren in Witmarsum en overleden in Amsterdam ook niet. In 1861 neemt hij al deel aan de PC. Samen met twee van zijn broers hebben ze een partuur gevormd, maar een groot succes gaat dit niet worden.

Hij huwt in 1867 Antje Westra. Haar vader is een welgestelde boer uit Kimswerd. Antje, geboren met een hazenlip, is om die reden moeilijk huwbaar. Toen op een bepaald moment de huisschilder Klaas Post wel met haar wilde trouwen, heeft haar vader een café voor hen gekocht, het café "Greate Pier" in Kimswerd. Dat liep eerst goed omdat veel kaatsers daar kwamen.

Hij organiseerde in die tijd in Kimswerd kaatswedstrijden en stelde zelfs behoorlijke geldprijzen in het vooruitzicht. Soms wel eens 60 gulden, wat voor die tijd een astronomisch bedrag moet zijn geweest. Samen met Auke Miedema en Rein Minnes Schiphof, beiden van Berlikum wint hij in het jaar dat hij huwt de PC. En dat kunststukje herhalen ze dat jaar daarop weer.

Hierna verhuist Auke Miedema naar Franeker, maar ook in het jaar volgend op de twee PC-overwinningen komen Klaas Post, Auke Miedema en Klaas Willems Boorsma van Tjummarum met de krans weer thuis.

,,Klaas was zo lenig als een kat. Zelfs als hij viel liet hij niet los. Zo moet hij eens zittend op zijn achterwerk, de bal ver over de oude school heen geslagen hebben!” aldus J.J. Kalma in 1972.

Na 1876 is het een tijd stil rond Klaas. En in 1879 plaatst hij een advertentie in de lokale krant, waarin hij vraagt om klandizie voor zijn schilderwerk. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend maar in diezelfde advertentie vermeldt hij: ,,...Wat mij is overkomen kan en zal iedereen wel kunnen gebeuren".

Het oudste kind van het echtpaar; Trijntje, is dan naar Amsterdam getrokken waar ze dienstbode is voor een schoolmeester. Haar ouders volgen haar in 1882. Het gaat namelijk mis met Klaas. Hij is veel gaan drinken. Te veel. Maar ze weten het leven weer op te pakken en Klaas weet in Amsterdam werk te vinden bij verffabriek ‘de firma Vettewinkel’.

Klaas Post ontdekt bij de bereiding van verf een nieuw procedé. Daar wordt patent op aangevraagd en verkregen. Echter, Klaas zal daar nooit iets aan verdienen, aangezien het patent door de firma is aangevraagd.

Het leven kende voor de familie meer dalen dan pieken. Wanneer oudste dochter Trijntje in 1892 gaat trouwen is haar moeder Antje daar niet bij. De directeur van de verpleeginrichting voor krankzinnigen "Meerenberg" te Santpoort verklaard dat ,,Trijntje niet in staat is haar toestemming tot dit huwelijk te geven”.