Bokaal voor nieuwe bruggenbouwer Douwe Gerlof Heeringa

BOER - De ‘bruggenbouwersbokaal’ is dinsdag uitgereikt aan Douwe Gerlof Heeringa, regio-aanjager van Toeristisch Platform Bestemming Noardwest. Hij ontving de bokaal van Frans Nieuwhof, de vorige bruggenbouwer. Douwe Gerlof Heeringa droeg de prijs in het kerkje van Boer op aan de toeristische samenwerking in de regio.

Voordracht

De werkgroep Franeker Reformatiestad heeft zijn betrokkenheid als regiospin van "Bestemming Noardwest" als bijzonder attent ervaren en heeft hem daarom voorgedragen als bruggenbouwer.

,,De verbindende kracht van Douwe Gerlof Heeringa bracht onze activiteiten op een ander niveau. Het initiatief dat vanuit een beperkt deel (de kerken) van de stad werd genomen, werd verbonden met de identiteit van de stad en van de regio.

Hij versterkte het contact met de gemeente Franekeradeel en later Waadhoeke. De titel Reformatiestad is nu echt van de hele stad. Door zijn inzet is er een prachtige fietsroute op kaart uitgebracht en daar zijn we ontzettend blij mee", aldus Flora Visser, voorzitter werkgroep Franeker Reformatiestad.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats in het kerkje van Boer, waar in maart 2015 de eerste stappen gezet zijn van het toeristisch platform ‘Bestemming Noardwest.’